بایگانی برچسب ها: اجرت المثل

درخواست طلاق از طرف زوج

در جوامع کنونی به علت ازدیاد مشکلات مالی یا غیرمالی، تاب و صبر افراد به [...]

اجرت المثل ایام تصرف

از دعاوی مهم که امروزه در دادگاه ها، بسیار به چشم می خورد؛ دعاوی ملکی [...]