بایگانی برچسب ها: اعسار

5 نکته مهم حقوقی درباره اعسار

مطابق حقوق ایران، وضعیت شخص غیر تاجری که به دلیل ناتوانی در دسترسی به دارایی [...]

آیا رد مال قابل تقسیط است؟

معمولاً جرایم کیفری همانند جرایم حقوقی مجازات های مالی دارند، برای نمونه زمانی که فردی [...]

چگونگی تنظیم دادخواست اعسار در مهریه

طبق ماده 277 قانون مدنی:«متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع [...]