بایگانی برچسب ها: تأمین خواسته

دستور موقت به چه معناست؟

می توان گفت تقریبا در همه ی مسائل، زمان حرف اول را می زند؛ همان [...]

1 دیدگاه