بایگانی برچسب ها: دستور موقت

قرار تأمین خواسته چیست؟

تأمین در لغت به معنای ایمن سازی و امنیت است، در موارد حقوقی نیز به [...]