بایگانی برچسب ها: طلاق از طرف مرد

اگر مرد بیمار باشد زن می تواند طلاق بگیرد؟

قبل از هر چیز باید بیان کنم که بر اساس ماده 133 قانون مدنی حق [...]