بایگانی برچسب ها: طلاق توافقی

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

اگر بخواهیم درباره این گواهی و شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش صحبت کنیم بهتر [...]

آیا برای طلاق خلع رضایت شوهر لازم است؟

وقتی زوج و زوجه قادر به ادامۀ زندگی با یکدیگر نباشند به ناچار موضوع طلاق [...]

زن ناشزه بعد از چند سال می تواند طلاق بگیرد؟

موارد بسیاری است که سبب می شود تا زن از شوهر خود تمکین نکند. این [...]

6 دیدگاه

حق طلاق چیست؟

بر اساس ماده ی 133 قانونو مدنی حق طلاق با مرد است، اما می تواند [...]

3 دیدگاه

طلاق توافقی چیست؟

ثبت دادخواست طلاق از سه روش قابل انجام است؛ طلاق از طرف مرد، تقاضای طلاق [...]

2 دیدگاه