بایگانی برچسب ها: مهریه

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

مهریه در اسلام و خیلی دیگر از فرهنگ ها و جوامع  دیگر به شکلی دیگر [...]

شرایط دریافت مهریه عندالاستطاعه چگونه است؟

در ابتدای صحبت درباره مهریه عمدالاستطاعه باید بگوییم که، به نوعی از پرداخت مهریه می [...]

شرایط و قوانین مربوط به ازدواج موقت

ازدواج موقت که با نام صیغه در جوامع شناخته می شود، نوعی از ازدواج است [...]

1 دیدگاه

چگونگی تنظیم دادخواست اعسار در مهریه

طبق ماده 277 قانون مدنی:«متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع [...]