بایگانی برچسب ها: کلاهبرداری

شکایت از کلاهبرداری اینترنتی

فضای مجازی، نرم افزارها و شبکه های اجتماعی مختلف همانطور که فضای پیشرفت و رشد [...]

حکم کلاهبرداری در معامله چیست؟

در این مطلب به بررسی اینکه حکم کلاهبرداری در معامله چیست؟ خواهیم پرداخت باما همراه [...]

آیا رد مال قابل تقسیط است؟

معمولاً جرایم کیفری همانند جرایم حقوقی مجازات های مالی دارند، برای نمونه زمانی که فردی [...]