درخواست طلاق از طرف زوج

درخواست طلاق از طرف مرد

در جوامع کنونی به علت ازدیاد مشکلات مالی یا غیرمالی، تاب و صبر افراد به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است؛ به صورتی که در بعضی موارد در خانواده ها سبب طلاق و جدایی زن و مرد می شود. درخواست طلاق از طرف زوج، راحت ترین، نوع طلاق در کشور ما به حساب می آید؛ زیرا طبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با مرد بوده و بدون دلیل موجه، می تواند دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.

این دادخواست فقط در عقد دائم مطرح می باشد و در عقد موقت احتیاج به مراجعه به دادگاه نیست، و در صورت تمام شدن مدت صیغه و یا بخشیدن مدت باقی مانده نکاح باطل می شود.

مراحل تقاضای طلاق از طرف زوج

در سال های گذشته ، طلاق از طرف زوج به مراتب راحت تر از این حال حاضر بوده است؛ یعنی زوج می توانست تنها با مراجعه به یک دفترخانه ثبت طلاق، همسر خود را طلاق دهد، که این موضوع سبب شده بود تا بنیان خانواده به راحتی از هم بپاشد.

برای جلوگیری از این موضوع قانون گذار، قوانینی وضع کرد که براساس این قوانین، مراحل طلاق از طرف زوج به شرح زیر است:

مراحل طلاق از طرف زوج

مرحله ثبت دادخواست طلاق از طرف زوج

اولین قدم در این موضوع و هر دعاوی حقوقی دیگری، ثبت دادخواست می باشد، که نمونه درخواست طلاق از طرف زوج را در زیر برای شما آورده ایم:

دادخواست طلاق از طرف زوج به علت مریضی زوجه

دادخواست طلاق از طرف مرد

دریافت احضاریه تعیین مجتمع قضایی، شعبه و زمان

بعد از ثبت دادخواست، شعبه مربوطه تعیین می شود که مرد با مراجعه، زمان تشکیل دادگاه را جویا می شود.

تعیین حقوق زوجه توسط قاضی در طلاق از طرف زوج

در زمان مقرر در دادگاه مربوطه حضور به عمل می آورند، و طبق ماده قانون 29 حمایت از خانواده در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل،حضانت و نفقه فرزندان و… تصمیم گیری می شود.

ماده 29 قانون حمایت از خانواده در ارتباط با دادخواست طلاق از طرف زوج بیان می دارد که:

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه،مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌ المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه ‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

تعیین داور از طرف زوج و زوجه

دادگاه خانواده برای حفاظت از خانواده، دستور بر این داده است که از جانب هر دو طرف، یک داور متأهل و بالای سی سال تعیین شود تا در صورت توان بتوانند زوج و زوجه را از تصمیم خود منصرف کنند تا از این مکروه ترین حلال خدا جلوگیری شود.

اما امروزه تعیین داور در دادگاه های خانواده، فقط جنبه تشریفاتی دارد و کمک قابل توجهی به تغییر نظر افراد نمی کند.

درباره طلاق توافقی چیست؟ بخوانید.

گرفتن گواهی عدم سازش در طلاق از طرف زوج

بعد از رسیدگی به پرونده، گواهی بر مبنای عدم سازش از طرف دادگاه صادر می شود، که زوج با دردست داشتن آن می توانند به یکی از دفاتر مجاز ثبت طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری و طلاق را ثبت کند، باید توجه داشت گواهی عدم سازش تنها سه ماه اعتبار دارد.

طلاق رجعی یا بائن

معمولا طلاق از طرف زوج، از نوع طلاق رجعی می باشد؛ یعنی زوج می تواند در مدت سه ماه، با رجوع به همسرش طلاق را پس بگیرد.

در موارد خاص یعنی در صورت باکره بودن زوجه یا یائسه بودن او، طلاق از نوع بائن می باشد و قابل بازگشت نیست.

طلاق در دوران عقد از طرف زوج

طلاق در هر دوره ای از ازدواج؛ و مطرح شده از طرف هر یک از زوج یا زوجه یا حتی به صورت توافقی، نیازمند مدارک زیر است:

  • شناسنامه
  • کارت ملی
  • عقد نامه ( در صورت نداشتن عقد نامه می توان به دفترخانه ای که عقد در آن جا ثبت شده است، مراجعه کنید و رو نوشت آن را برای ارائه به دادگاه تهیه نمایید.)

اگر درخواست طلاق از طرف زوج در دوران عقد مطرح شود، یعنی در زمانی که زوج و زوجه زندگی مشترکشان را آغاز نکرده باشند، موارد اجرت المثل، حضانت و … بررسی نمی گردد و فقط موارد مهریه و نفقه مورد بحث است.

در صورتی که مقاربت جنسی بین زوج و زوجه صورت نگرفته باشد؛ طبق قانون نصف مهریه لحاظ شده در عقدنامه به زوجه تعلق می گیرد و زوج موظف به پرداخت آن است.

این نوع طلاق از نوع طلاق بائن غیر مدخوله است در نتیجه زوج و زوجه بعد از مدتی می توانند برای تعویض شناسنامه های خود مراجعه کنند.

قوانین پرداخت حقوق مالی زوجه در طلاق از طرف زوج

1 – مهریه

در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد زوج موظف به پرداخت آن به زوجه در هرزمانی که زوجه درخواست کند می باشد.

در زمان طلاق زوج موظف به پرداخت کامل این نوع مهریه می باشد؛ و فقط در صورتی که طلاق در زمان عقد باشد و هیچ گونه رابطه جنسی صورت نگرفته باشد، نصف مهریه به زوجه تعلق میگیرد.

اما اگر مهریه عندالستطاعه باشد به این معناست که زوج، هر زمان که توانایی مالی برای پرداخت را داشته باشد موظف به پرداخت آن است.

طبق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. منظور از این قانون این است که:

باتوجه به افزایش قیمت سکه در سال های اخیر، زوج می تواند درخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند تا در صورتی که از طرف دادگاه مشخص شود که مرد توانایی پرداخت مهریه به صورت یک جا را ندارد؛ پرداخت مهریه برای زوج قسط بندی و تعدیل گردد.

2 – شرط تنصیف

بر اساس قانون جدید حمایت از خانواده، در صورتی که شرط  نصف اموال در عقدنامه توسط زوج امضا شده باشد، موظف است از یک درصد تا پنجاه در صد از اموال را که بعد از ازدواج بدست آورده است طبق نظر دادگاه، به زوجه بدهد.

3 – اجرت المثل

بر اساس ماده 336 قانون مدنی، هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهيّای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرّع داشته است.

یعنی زوج موظف است برای انجام یکسری وظایف که شرعا انجام آن ها بر عهده زوجه نمی باشد و جزء تمکین از همسر دسته بندی نمی شود، مبلغی را به همسر خود تقدیم کند، که میزان آن را دادگاه و قاضی مشخص می کند.

4 –  نفقه

طبق قانون 1107 قانون مدنی، عباراست از: تأمین همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت قبلی زن از قبیل مسکن، البسه، هزینه های بهداشت و سلامت و … توسط زوج باید انجام شود.

باید توجه کرد که اگر زن در روند درخواست طلاق از طرف زوج اثبات کند که زوج در زمان های گذشته نفقه وی را پرداخت نکرده، دادگاه نفقه های قبلی را نیز محاسبه می کند و زوج موظف به پرداخت آن است.

رأی دادگاه مبنی بر عدم پرداخت اموال حقوقی زوجه

در صورتی زوج بتواند، عدم تمکین همسر خود را در دادگاه ثابت کند، فقط مهریه به او تعلق خواهد گرفت. و دیگر حقوق مادی از جمله نفقه و اجرت المثل از او ساقط می شود.

 مدت رأی دادگاه طلاق از طرف زوج

روند درخواست طلاق از طرف زوج، بین سه ماه تا یک سال  طول می باشد.

می توان گفت که دادخواست طلاق از طرف زوج در هر صورت قابل انجام است.

طبق ماده 1133 قانون مدنی:

« اختیار طلاق با زوج است و بدون نیاز به اثبات اما در صورتی که زوجه اعتراض خود را به دادگاه ارائه دهد، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان و پس از آن برای تجدید نظر به دیوان عالی سپرده می شود.»

گواهی عدم سازش در طلاق از طرف زوج

نتیجه گیری

تقاضای طلاق از طرف زوج حتی بدون دلیل و تنها بر پایه عدم عشق به زوجه، قابل انجام است.

در صورت سپردن این پرونده ها به وکلای حقوقی خانواده می توان سریع تر به نتیجه رسید.

همچنین در مکان پر تنش و پر استرس دادگاه حضور پیدا نکرد.

پرسش های متداول درخواست طلاق از طرف زوج

  1. آیا در صورت عدم تمکین باز هم به زوجه مهریه تعلق میگیرد؟

بله، مهریه در هر صورت به زوجه تعلق می گیرد؛ مگر این که خودش آن را ببخشد.

  1. چه مدارکی برای دادخواست طلاق از طرف زوج لازم است؟

شناسنامه، کارت ملی و عقد نامه یا رو نوشت آن.

  1. در دوران عقد چه مسائلی مطرح است؟

فقط مسئله نفقه و مهریه مطرح می باشد.

  1. عدم رضایت زوجه، تأثیری در روند پرونده طلاق دارد؟

عدم رضایت زوجه فقط موجب طولانی شدن مراحل طلاق می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *