سهم ارث زن از شوهر چه میزان است؟

سهم ارث زن از شوهر چه میزان است

اگر برای شماهم سوال و دغدغه شده است که در صورت فوت شوهر سهم ارث زن از شوهر چه میزان است و آیا ارثی به زن تعلث میگیرد یا نه در این مقاله با تاوکیل همراه باشید تا در این باره اطلاعات کامل و دقیق حقوقی را با شما مطرح میکنیم.

سهم الارث زن از شوهر

مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، برای ارث‌ بردن زن از شوهر، شرط لازم این است که زن و شوهر در یک عقد دائمی با یکدیگر باشند. در ازدواج موقت، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌ برند و حتی اگر شرط ارث‌ بردن در این حالت ذکر شود، باطل و بی‌ اثر است.
بنابراین، در زمان فوت، رابطه زن و شوهر باید وجود داشته باشد و ازدواج باید باقی بماند، وگرنه ارث‌ بردن از یکدیگر اتفاق نمی‌ افتد؛ این شامل فسخ نکاح یا طلاق نیز می‌ شود.
بر اساس ماده ۸۶۴، اگر هنگام مرگ شوهر، همسر دیگری زنده باشد، او می‌ تواند ارث ببرد. اگر شوهر فرزندی نداشته باشد (هیچ فرزندی از همین زن یا ازدواج‌ های قبلی)، زن یک چهارم از اموال شوهر را به ارث می‌ برد؛ و اگر فرزند داشته باشد، حق او به یک هشتم کاهش می‌ یابد.
همچنین، طبق ماده ۹۱۳، اگر هر یک از زوجین در زمان مرگ فرزندی نداشته باشد، نصف ارث برای زن و یک ربع برای شوهر تعیین می‌ شود. اگر فرزند داشته باشند، بخش باقی‌ مانده از ارث بین وراث تقسیم می‌ شود.
پس از مرگ شوهر، اگر زن دچار فوت شود و قبل از تقسیم ارث فوت کند، سهم‌ الارث زن به وراثش منتقل می‌ شود. اگر نیاز به مشاوره درباره موارد مربوط به ارث‌ بردن زن از شوهر وجود دارد، با مجموعه تاوکیل می‌ توانید تماس بگیرید.

مقدار ارث زن از شوهر در طلاق

مطابق ماده ۹۴۳ قانون مدنی، در حالت کلی، زن مطلقه از شوهر سابق ارث نمی‌ برد. اما در شرایط زیر، زن از شوهر سابقش ارث می‌برد:
اگر طلاق رجعی بوده و شوهر زن را به صورت رجعی مطلقه کرده باشد و در زمان فوت شوهر، زمان عده هنوز به پایان نرسیده باشد، زن حق ارث‌ بردن از اموال شوهر سابق را دارد. اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده یا طلاق بائن رخ داده باشد، زن از شوهر سابقش ارث نمی‌ برد.
مطابق ماده ۹۴۴، اگر شوهر در زمانی که به بیماری مبتلا بود، زن را طلاق داده و در یک سال از تاریخ طلاق به علت همان بیماری فوت کند، زن از اموال شوهر فوت‌ شده ارث می‌ برد، حتی اگر طلاق به صورت بائن صورت گرفته باشد، با شرط آنکه زن در این مدت یک ساله شوهر دیگری نگرفته باشد.
بر طبق ماده ۹۴۵، اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و قبل از دخول در این ازدواج بمیرد، اگر در زمان فوت، زمان عده هنوز به پایان نرسیده باشد و شوهر زن را به صورت رجعی مطلقه کرده باشد، زن از اموال شوهر فوت‌ شده ارث می‌ برد. اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده یا طلاق بائن رخ داده باشد، زن از مرد فوت‌ شده ارث نمی‌ برد.
زن چه اموالی از ارث شوهر را می تواند ارث برد
زن چه اموالی از ارث شوهر را می تواند ارث برد؟

زن چه اموالی از ارث شوهر را می تواند ارث برد؟

با قبول اصلاح ماده ۹۴۶ در قانون مدنی، حق ارث‌ بردن زن از شوهر تغییر کرد. قبلاً، زن فقط از اموال منقول (غیرملکی) ارث می‌ برد و در اموال غیرمنقول (ملکی مثل زمین و ساختمان) سهمی نداشت. اما با این اصلاحات، اگر زوج فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از ارزش اموال منقول و یک هشتم از ارزش اموال غیرمنقول ارث می‌ برد. اگر هیچ فرزندی نباشد، سهم زن یک چهارم از کل اموال است.
اکنون بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌ شود، ارزش اموال غیرمنقول نیز تخمین زده شده و یک چهارم یا یک هشتم از ارزش آن به زن داده می‌ شود.

اگر ورثه شوهر حق ارث زن را ندهد چه باید کرد

اگر ورثه انکار کنند، زن حق دارد از عین اموال خودش دادخواست کند. زوجه می‌ تواند ابتدا به دادگاه برای فروش اموال غیرمنقول درخواست کند و سهم خود را دریافت کند. در صورت عدم امکان فروش اموال، زن می‌ تواند با حکم دادگاه اموال غیرمنقول را به تملک بگیرد.
بنابراین، در حال حاضر زن از اموال منقول و ارزش زمین و ساختمان ارث می‌ برد. با تغییرات قانونی، زن اکنون از ارزش هر دو اموال ارث می‌ برد. مفاد تبصره الحاقی ماده ۹۴۶ در مورد افرادی که قبل از سال ۱۳۸۷ فوت کرده و ارثشان تقسیم نشده، لازم الاجراست، اما اگر تقسیم شده باشد، این مفاد اعمال نمی‌ شود.

شرایطی که زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند؟

در ازدواج موقت، حتی اگر شرط ارث‌ بردن ذکر شود، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌ برند. شرط اصلی برای ارث‌ بردن زن از همسرش، وجود زندگی مشترک دائمی است. ماده ۹۴۰ قانون مدنی اشاره به این موضوع دارد و مشخص می‌ کند که در ازدواج موقت، حق ارث برای زن وجود ندارد و حتی اگر شرطی در این زمینه تعیین شود، آن شرط باطل است.
در موارد زیر، ارث‌ بردن از یکدیگر اتفاق نمی‌ افتد:
اگر یکی از زوجین مسلمان و دیگری کافر باشد، کافر از مسلمان ارث نمی‌ برد اما مسلمان از کافر ارث می‌ برد.
هر یک از زن و شوهر اگر دیگری را به قتل برساند، از ارث وی محروم می‌ شوند. این به دلیل قتل که یکی از موانع ارث‌ بردن است، طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی است.
اگر بین زن و شوهر لعان اتفاق بیفتد، ماده ۸۸۲ قانون مدنی تعیین می‌کند که زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌ برند. همچنین فرزندی که به دلیل لعان از پدرش محروم شده باشد، از پدر و پدری خود ارث نمی‌ برد، اما از سوی مادر و خویشان مادری ارث می‌ برد.
طبق ماده ۹۴۵ قانون مدنی، اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی‌ برد. اما اگر بعد از دخول یا بهبودی از مرض بمیرد، زن از او ارث می‌ برد.
زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند
آیا زن و شوهر از یکدیگر ارث میبرند؟
سخن پایانی

در این مطلب تلاش کردیم تا شما را به طور دقیق با مسائل و قوانین مربوط به ارث بین زن و شوهر پرداختیم اگر در این زمینه سوالی دارید از ما بپرسید تا به طور دقیق به شما پاسخ داده شود.

سوالات متداول سهم ارث زن از شوهر چه میزان است؟

  1. حق ارث زن از شوهر در صورت داشتن فرزند چه میزان است؟
    اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول به ارث می رسد.
  2. میزان ارث زن از شوهر در صورت چند همسری چقدر است؟
    بنا به ماده ۹۴۲ قانون مدنی، اگر مرد دارای دو یا چند همسر باشد و در زمان مرگش فرزندی از هر یک از آن زنان داشته باشد، ارث زنان یعنی یک هشتم از اموال بین همسران به طور مساوی تقسیم می‌شود. اگر شوهر هیچ فرزند یا نوه‌ای نداشته باشد، نیز یک چهارم از اموال به صورت مساوی بین همسران تقسیم می‌شود. اما این شرایط مشروط بر آن است که همسران در ازدواج دائمی باشند و در زمان مرگ شوهر، رابطه زوجیت و عقد دائمی بین همسران باقی بماند.
  3. آیا شوهر از زن سهم الارثی دارد؟
    اگر زن فوت کند و هیچ ورثه ای نداشته باشد، نیمی از اموال منقول و غیر منقول زن به شوهر می رسد، و اگر زن دارای ورثه ای مثل فرزندان و مادر و پدر داشته باشد یک چهارم اموال به شوهر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *