طلاق خلعی به چه طلاقی گفته می شود؟

طلاق خلعی چیست

در دنیای امروز به علل مختلف اعم از مالی یا عاطفی متأسفانه جدایی بین زوج و زوجه بسیار به چشم می خورد. در قانون مدنی کشور ما، طلاق به دو صورت طبقه بندی می گردد که بر اساس یکی از این طبقه بندی ها، طلاق به دو نوع طلاق خلعی و طلاق مبارات  تقسیم می شود. اما طلاق خلعی به چه طلاقی گفته می شود؟ در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا می شوید.

طلاق خلعی به چه معناست؟

خلع در لغت به معنای برکناری و اخراج کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی به معنی بخشیدن مهریه است.

ماده 1146 قانون مدنی بیان می دارد:

« طلاق خلع آن است كه زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»

بنابراین براساس قانون بالا می توان این طلاق را این گونه تعریف کرد:

اگر زن از شوهر خود بیزارباشد؛ به حدی که دیگر قادر به ادامه زندگی با او نباشد؛ می تواند در عوض بخشیدن مالی به شوهر خود، از او درخواست اجرای صیغه طلاق کند.

طلاق
طلاق خلعی

طلاق خلع یا مبارات

معمولاً این دو نوع طلاق به علت شباهت هایی که دارند، یکی تلقی می شوند؛ در صورتی که دارای تفاوت هایی هستند که سبب تمایز آن ها از یکدیگر می گردد. این دو نوع طلاق دو تفاوت عمده با یکدیگر دارند که در ادامه مطلب آن ها را بیان می کنیم:

تفاوت اول بیزاری از یکدیگر

در طلاق خلع بیزاری فقط از طرف زن بوده اما در طلاق مبارات بیزاری دو طرفه بوده و زوج و زوجه به علت بیزاری از یکدیگر، هر دو قادر به ادامه زندگی نیستند.

تفاوت دوم چه کسی باید هرینه پرداخت کند؟

در هر دو نوع طلاق، زوجه برای راضی کردن همسر خود، برای جاری شدن صیغه طلاق؛ باید مالی را به او ببخشد، اما باید در نظر داشت که در طلاق خلعی این مال می تواند بیشتر از مهریه باشد اما در طلاق مبارات این امکان وجود ندارد.

ارکان ضروری طلاق خلعی

 • کراهت و نفرت زوجه از زوج به حدی باشد که آن ها را از ادامه زندگی باز دارد.
 • بخشیدن مالی از طرف زوجه به زوج که می تواند معادل مهریه، کم تر و یا بیشتر از آن باشد.

نکته: به مالی که باید به زوج از طرف زوجه بخشیده شود فدیه می گویند که به عنوان مثال بر اساس توافق دو طرف می توان نفقه و یا اجرت شیر دادن به فرزندان در مدت معلوم را به عنوان آن در نظر گرفت.

مراحل طلاق خلعی

 1. در مرحله اول زوجه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محل سکونت خود مراجعه می کند و دادخواست طلاق را مطرح می نماید و در توضیحات نیز باید به بیزاری خود از همسر حتما اشاره کند.
 2. در مرحله دوم، شعبه و تاریخ جلسه رسیدگی تعیین شده و به دو طرف ابلاغ می شود، سپس در جلسه؛ سخنان خوانده و خواهان مطرح می شود و زوجه باید دلایل بیزاری خود از همسرش را بیان کند و قاضی بعد از بررسی سخنان دو طرف، رأی خود را صادر می کند. چنان چه دلایل زوجه برای قاضی قابل قبول باشد، زوجه باید مالی را به زوج ببخشد در صورتی که مرد نیز بپذیرد، گواهی عدم سازش توسط دادگاه صادر می گردد.
 3. در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زوجه دهد، زوج بیست روز فرصت دارد تا به دادگاه تجدبد نظر اعتراض خود را اعلام کند؛ در صورتی که دادگاه تجدید نظر نیز حکم به طلاق زوجه بدهد، زوج می تواند دادخواست تجدید نظر خود را به دیوان عالی ببرد؛ اما اگر دیوان عالی هم حکم به طلاق دهد؛ دیگر قابل درخواست رسیدگی مجدد نمی باشد.

بنابراین اگر زوج بعد از بیست روز اعتراضی نکند و یا دیوان عالی رأی به طلاق زوجه دهد، وی می تواند اجرای صیغه طلاق را که تا سه ماه اعتبار دارد؛ درخواست کند و از همسر خود جدا شود.

طلاق خلعی قابل رجوع هست یا خیر؟

در طلاق خلع زوج امکان رجوع ندارد؛ اما زوجه می تواند در زمان عده خود رجوع کند؛ بنابراین بعد از رجوع زوجه ، زوج نیز می  تواند رجوع کند؛ در نتیجه ازدواج قبلی مجدد برقرار می شود و همچنین مهریه نیز احیا می گردد. اما در صورتی که زوج رجوع زوجه را نپذیرد و یا از رجوع زوجه آگاه نشود، رجوع زوجه نیز باطل است.

عده و نفقه در طلاق خلعی

 • عده

مطابق ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی:

«  زن در طلاق خلعی باید عده نگه دارد و میزان آن سه طُهر یا گذراندن سه دوره پاکیزگی می‌باشد. در صورتی که زن باردار باشد عده زن در طلاق خلعی تا زمان وضع حمل می‌باشد. اگر زوجه باکره و یا زن یائسه باشد نیازی به نگهداشتن عده نیست.»

 • نفقه

در طلاق خلعی به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد.

 

نمونه دادخواست طلاق خلع

خواهان : ………………

خوانده :  ………………

وکیل :    ………………..

 خواسته موضوع و بهای آن : طلاق به درخواست زوجه (طلاق خلع)

دلایل ومنضمات داخواست(مدارک):

1- فتوکپی مصدق شناسنامه

2- فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه

3- وکالتنامه رسمی

4- وکالتنامه

شرح دادخواست طلاق خلع

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل خانم ……….. در تاریخ ………… در دفترخانه ……… به عقد دائم آقای ………. درآمده به علت کراهت حاصله و عدم تفاهم قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده. در حال حاضر زوجه با بخشش ……عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود طلاق خلع از آن مقام تقاضای گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق مورد استدعاست.

نتیجه گیری

در یک جمله می توان گفت طلاق خلعی، به طلاقی گفته می شود که به علت بیزاری زوجه از زوج، توسط زوجه مطرح می گردد. داشتن یک وکیل خوب و با تجربه در دادگاه خانواده بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در حاصل شدن نتیجه ای مطلوب در روند پرونده، تأثیر به سزایی خواهد داشت. جدایی از آن، اثبات بیزاری زوجه از زوج برای گرفتن طلاق خلعی؛ در دادگاه خانواده کاری دشوار است که با داشتن یک وکیل خانواده با تجربه می توان راحت تر آن را اثبات کرد. چنانچه به مشاوره حقوقی خانواده نیاز دارید، با کارشناسان متخصص ما تماس بگیرید.

پرسش های مرتبط با طلاق خلعی

 1. طلاق خلعی چیست؟
  ماده 1146 قانون مدنی بیان می دارد:« طلاق خلع آن است كه زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»
 2. تفاوت طلاق خلعی با طلاق مبارات در چیست؟در طلاق خلع بیزاری فقط از طرف زن بوده اما در طلاق مبارات بیزاری دو طرفه بوده و زوج و زوجه به علت بیزاری از یکدیگر، هر دو قادر به ادامه زندگی نیستند.در هر دو نوع طلاق، زوجه برای راضی کردن همسر خود، برای جاری شدن صیغه طلاق؛ باید مالی را به او ببخشد، اما باید در نظر داشت که در طلاق خلعی این مال می تواند بیشتر از مهریه باشد اما در طلاق مبارات این امکان وجود ندارد.
 3. شرایط طلاق خلعی چیست؟
 • کراهت و نفرت زوجه از زوج به حدی باشد که آن ها را از ادامه زندگی باز دارد.
 • بخشیدن مالی از طرف زوجه به زوج که می تواند معادل مهریه، کم تر و یا بیشتر از آن باشد.
 1. طلاق خلعی در چه صورت قابل رجوع است؟
  در طلاق خلع زوج امکان رجوع ندارد؛ اما زوجه می تواند در زمان عده خود رجوع کند؛ بنابراین بعد از رجوع زوجه ، زوج نیز می  تواند رجوع کند؛ در نتیجه ازدواج قبلی مجدد برقرار می شود و همچنین مهریه نیز احیا می گردد. اما در صورتی که زوج رجوع زوجه را نپذیرد و یا از رجوع زوجه آگاه نشود، رجوع زوجه نیز باطل است.

3 دیدگاه برای “طلاق خلعی به چه طلاقی گفته می شود؟

 1. پینگ بک: زن ناشزه به چه معناست؟ | ناشزه بودن زن و شرایط آن | تاوکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *