مجازات جرم تهدید در ایران چیست؟

مجازات تهدید کردن چیست

تهدید کردن افراد با استفاده از کلمات در ایران جرم محسوب شده و پیگردهای قانونی را برای افراد به همراه دارد. منظور از تهدید کردن ترساندن طرف مقابل با انجام یک عمل بد و نامشروع در آینده در حق او است. اما مجازات جرم تهدید در ایران چیست؟ آیا قانون گذار در این رابطه تعبیری اندیشیده است؟ اگر افراد با استفاده از تهدید فرد دیگری را مجبور به انجام کاری کنند، در آن زمان تکلیف چیست؟

در ادامه ی این مقاله قصد داریم، پاسخ این پرسش‌ها را با یکدیگر بررسی کنیم تا با این نوع جرم و مجازات آن به صورت کامل‌تری آشنا شوید.

انواع جرم تهدید و مجازات های هر یک از آن ها

مجازات تهدید کردن چیست
آیا تهدید کردن جرم محسوب می شود

برای ان که پاسخ پرسش مجازات جرم تهدید در ایران چیست؟ را بدهیم لازم است که بدانیم جرم تهدید را می توان به دو مورد کلی تقسیم کرد؛ بنابراین مجازات جرم تهدید نیز تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در ادامه انواع تهدید و مجازات جرم تهدید را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

1 – مجازات جرم تهدید لفظی

تهدید لفظی چیست
مجازات تهدید لفظی چیست

تهدید به معنای ترساندن یک فرد از عمل بد و نامشروعی در آینده است که قصد انجام آن در حق آن را درحق آن شخص دارید؛ بنابراین ترساندن فردی بدون آن که قصد انجام عملی را داشته باشیم جرم محسوب نمی شود.

برای آن که جرم تهدید به وقوع بپیوندد حتماً لازم نیست که مجرم الفاظ را صراحتاً به زبان بیاورد بلکه هر عملی که منجر به ترسیدن شخص شود، تهدید محسوب خواهد شد. برای مثال اگر شخصی بدون آن که مستقیماً به زبان بیاورد به شخص دیگری بفهماند که اگر خودروی خود را به اون نفروشد او را آتش خواهد زد، جرم تهدید را مرتکب شده است.

اما رایج ترین نوع جرم تهدید همان جرم تهدید لفظی است که قانون گذار در ماده ی 669 قانون مجازات اسلامی درباره ی آن این گونه سخن گفته است:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات …محکوم خواهد شد.»

حکم مازات تهدید نیز در همین ماده قانون این گونه بیان شده است:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

2 – مجازات تهدید همراه با اجبار

مجازات تهدید همراه با اجبار چیست
آیا تهدید برای انجام کاری جرم محسوب می شود

در ماده ی 668 قانون مجازات اسلامی این جرم این گونه تعریف شده است:

«هر کس با  جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد ، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .»

تفاوت جرم تهدید به لفظ و تهدید به اجبار

جرم تهدید به لفظ و تهدید به اجبار چه تفاوتی باهم دارند
تفاوت مجازات جرم تهدید به لفظ و تهدید به اجبار
  1. آن چه در وقوع جرم تهدید به اجبار اهمیت دارد این است که تهدید منجر به امضا یا مهر یک برگه و نوشته شود یا برگه و سندی که به یک فرد سپرده شده است به زور تهدید از وی گرفته شود. در این زمان می توان گفت جرم تهدید به اجبار اتفاق افتاده است اما درباره ی جرم تهدید به لفظ این گونه نیست و حتماً نباید تهدید انجام شده به وقوع بپیوندد تا بگوییم جرم اتفاق افتاده است.
  2. تفاوت دیگر این دو جرم در مجازات آن ها است. اگر دقت کنید در مجازات تهدید به لفظ از کلمه یا بین دو مجازات گفته شده یعنی شلاق و حبس استفاده شده است که این به معنای آن که است که یکی از این دو مورد برای فرد خاطی در نظر گرفته می شود اما درباره ی مجازات جرم تهدید به اجبار از حرف و استفاده شده که به معنای آن است که فرد خطا کار با دو مورد گفته شده مجازات خواهد شد.
کلام پایانی

حال که پاسخ مجازات جرم تهدید در ایران چیست، را دریافتید و انواع آن را شناختید، بهتر است در هنگام عصبانیت به صحبت هایتان بیشتر دقت کنید. جرم تهدید همان طور که گفته شد دارای دو نوع لفظی و اجباری بوده که هرکدام دارای مجازاتی متفاوت است. پرونده هایی که با این عناوین سروکار دارند، بهتر است توسط یک وکیل کار بلد پیگیری شود تا به نتایج مطلوب برسند.

سؤالات متداول

  1. مجازات جرم تهدید در ایران چیست؟

با توجه به نوع جرم تهدید مجازات آن شلاق، حبس یا هردو مورد است.

  1. آیا حتماً باید تهدید عملی شود تا بگوییم جرم تهدید لفظی اتفاق افتاده است؟

خیر، تهدید لفظی همان که بر زبان جاری شود جرم محسوب شده و دارای مجازات است.

  1. مجازات جرم تهدید اجباری چیست؟

حبس از سه ماه تا دو سال و حداکثر 74 ضربه شلاق مجازات جرم تهدید اجباری است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *